eMAS Sihatku

Dasar Privasi

Alamat Rasmi

Aras 2 Bangunan MMA
124 Jalan Pahang
53000 Kuala Lumpur
Malaysia

Apakah Dasar Privasi

Menghormati privasi anda dikodkan dalam DNA kami. Sejak kami memulakan e-MAS, kami telah bercita-cita untuk membina perkhidmatan kami dengan satu set prinsip privasi yang kukuh dalam fikiran. e-MAS menyediakan penyelesaian pentadbiran perubatan pihak ketiga kepada Syarikat dan penanggung insurans di Malaysia. Dasar privasi kami membantu menerangkan amalan maklumat kami. Sebagai contoh, kami bercakap tentang apa maklumat yang kami kumpul dan bagaimana ini memberi kesan kepada anda. Kami juga menerangkan langkah yang kami ambil untuk melindungi privasi anda. Apabila kita katakan "e-MAS", "kami" atau "kita", kami sedang bercakap tentang Eximius Medical Administration Solutions Sdn. Bhd. Dasar privasi ini ("dasar privasi") digunakan untuk semua aplikasi, perkhidmatan, ciri, perisian dan laman web kami (bersama, "Perkhidmatan") melainkan dinyatakan sebaliknya.

Maklumat Yang Kami Kumpul

Maklumat yang anda berikan

Pembayaran Balik Perubatan

Dalam mengemukakan tuntutan perubatan pembayaran balik kepada kami , anda  mungkin diperlukan untuk  memberikan kami nombor telefon anda, e-mel, butiran akaun bank dan butiran rawatan perubatan untuk kami memproses tuntutan. Anda dikehendaki mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan adalah benar dan betul. Selain itu, anda perlu mengesahkan dan memberi dokumen pengesahan sebagai bukti bahawa anda adalah orang yang sah untuk mengemukakan apa-apa tuntutan.

Permintaan Surat Jaminan

Anda boleh meminta surat jaminan untuk dikeluarkan , jika dan apabila dibenarkan oleh Syarikat yang menyediakan perlindungan. Untuk ini, anda akan diminta untuk  memberikan  butiran mengenai Pusat Perubatan yang anda ingin lawati, penyakit yang anda alami dan tujuan permintaan anda. Selain itu, anda mungkin dikehendaki untuk mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan adalah benar dan betul.

Sokongan Pelanggan

Anda mungkin dikehendaki memberikan kami maklumat yang berkaitan dengan sebarang keperluan atau masalah dalam penggunaan Perkhidmatan kami, termasuk tangkapan skrin, dan bagaimana untuk menghubungi anda supaya kami boleh memberikan sokongan yang sesuai dalam menyelesaikan keperluan anda. Sebagai contoh, anda boleh menghantar e-mel kepada kami dengan maklumat maklum balas yang berkaitan dengan prestasi doktor/pakar bedah yang tidak boleh diterima.

Mengumpul maklumat secara automatik

Maklumat Peranti dan Sambungan

Kami mengumpul maklumat khusus peranti apabila anda memasang, mengakses atau menggunakan perkhidmatan kami. Ini termasuk maklumat seperti model perkakasan, maklumat sistem pengendalian, maklumat pelayar, alamat IP, maklumat rangkaian mudah alih termasuk nombor telefon dan pengecam peranti. Kami mengumpul maklumat lokasi peranti jika anda menggunakan ciri lokasi kami, seperti apabila anda memilih untuk berkongsi lokasi anda dengan kenalan anda, melihat lokasi yang berdekatan atau orang lain yang dikongsikan dengan anda, dan seperti, dan untuk tujuan diagnostik dan penyelesaian masalah seperti seolah-olah anda menghadapi masalah dengan ciri lokasi aplikasi kami.

Pembekal Pihak Ketiga

Kami bekerjasama dengan dan perkongsian dengan pembekal pihak ketiga atau pembekal perkhidmatan untuk membantu kami mengendalikan, menyediakan, memperbaiki, memahami, menyesuaikan dan menyokong perkhidmatan dan produk kami. Sebagai contoh, kami bekerjasama dengan Syarikat untuk menyediakan infrastruktur, penghantaran, dan sistem lain, Peta bekalan dan maklumat tempat. Pembekal ini boleh memberikan kami maklumat tentang anda dalam keadaan tertentu; Contohnya, AppStore.

Keupayaan Teras Laman Web Kami

Semua permintaan ke laman web kami memulakan sesi yang menyimpan alamat IP dalam sesi data dan mencipta kuki (Cookies) sesi dalam pelayar pengguna. Alamat IP digunakan sebagai langkah keselamatan untuk membantu melindungi daripada rampasan serangan sesi yang berpotensi dan maklumat ini akan dipadam sebaik sahaja sesi telah tamat tempoh dan data akan disingkirkan. Nama kuki sesi berdasarkan cincangan yang dihasilkan secara rawak dan oleh itu tidak mempunyai pengecam malar. kuki sesi dimusnahkan sebaik sahaja sesi tamat tempoh atau pengguna telah membuang pelayar mereka.

Sistem Logging Laman Web

Sistem logging laman web kami merekod alamat IP pengunjung yang membawa kepada mesej yang ditulis kepada fail log. Fail log ini digunakan untuk merekodkan pelbagai aktiviti di laman kami, termasuk maklumat yang berkaitan dengan kemas kini teras, percubaan log masuk tidak sah, ralat yang tidak dikendalikan, dan maklumat pembangunan seperti penggunaan API yang usang. Seperti semua permintaan HTTP, alamat IP pelayan anda akan dihantar sebagai sebahagian daripada permintaan.

Keselamatan ReCaptcha

Plugin reCAPTCHA diintegrasikan dengan sistem reCAPTCHA Google sebagai perkhidmatan perlindungan spam. Sebagai sebahagian daripada perkhidmatan ini, alamat IP pengguna menjawab soalan captcha akan dihantar kepada Google.

Kuki (Cookies)

"Kuki (Cookies)" atau pengesanan adalah fail elektronik yang didepositkan pada terminal (komputer, tablet, telefon pintar) dan membaca apabila melayari laman web, membaca e-mel, memasang atau menggunakan perisian atau aplikasi mudah alih, apa sahaja jenis terminal yang digunakan. Dengan melayari laman web ini, anda bersetuju dengan penggunaan cookies dan pengesan lain. Jika anda tidak menerima penggunaan kuki kami, anda boleh mematikan kuki dalam tetapan pelayar anda.

Semua maklumat yang dikumpul hanya akan digunakan untuk mengesan kelantangan, jenis dan konfigurasi trafik menggunakan Laman ini, untuk membangunkan reka bentuk dan susun atur dan untuk tujuan pentadbiran dan perancangan yang lain, dan lebih umum untuk memperbaiki perkhidmatan yang kami sediakan kepada anda.

Untuk maklumat lanjut mengenai penggunaan, pengurusan dan penghapusan kuki untuk semua pelayar, kami menjemput anda untuk berunding dengan pautan berikut All About Cookies http://www.allaboutcookies.org/

Pengunaan dan Perkongsiaan Maklumat

Penggunaan Maklumat

Pengunaan

Kami menggunakan  Semua maklumat yang kami kumpul untuk memudahkan kami dalam  operasi, menyediakan, memperbaiki, memahami, menyesuaikan, menyokong, dan memasarkan perkhidmatan kami.


Perkhidmatan Kami

Kami mengendalikan dan menyediakan perkhidmatan kami, termasuk menyediakan sokongan pelanggan, dan memperbaiki, menetapkan, dan menyesuaikan Perkhidmatan kami. Kami memahami bagaimana orang menggunakan perkhidmatan kami, dan menganalisis dan menggunakan maklumat yang kami perlu untuk menilai dan menyediakan perkhidmatan yang lebih baik, menyelidik-membangun-menguji perkhidmatan dan ciri-ciri baru, dan menjalankan penyelesaian masalah. Kami juga menggunakan maklumat anda untuk menyediakan yang tindak balas yang optimum kepada anda apabila anda menghubungi kami.

keselamatan Dan Sekuriti

Kami mengesahkan akaun dan aktiviti, dan menggalakkan Keselamatan dan jaminan di dalam dan di luar perkhidmatan kami, seperti menyiasat aktiviti yang mencurigakan atau pelanggaran terma kami, dan untuk memastikan perkhidmatan kami digunakan secara sah.

Tiada Iklan Pihak Ketiga

Kami tidak membenarkan iklan sepanduk pihak ketiga pada e-Mas Sihatku. Kami tidak mempunyai niat untuk memperkenalkan mereka, tetapi jika kami lakukan pada masa akan datang, dasar ini akan dikemaskinikan dengan sewajarnya.

Kita Kongsikan

Kongsiaan

Anda berkongsi maklumat anda semasa anda menggunakan dan berkomunikasi melalui Perkhidmatan kami, dan kami berkongsi maklumat anda untuk membantu kami mengendalikan, menyediakan, memperbaiki, memahami, menyesuaikan, menyokong dan memasarkan Perkhidmatan kami.

Maklumat Akaun

Nombor telefon anda, nama profil dan foto, status dalam talian dan mesej status, status terakhir dilihat dan resit mungkin tersedia kepada sesiapa yang menggunakan perkhidmatan kami, walaupun anda boleh mengkonfigurasi tetapan perkhidmatan anda untuk menguruskan maklumat tertentu yang ada pengguna.

Pembekal Pihak Ketiga

Kami bekerjasama dengan penyedia pihak ketiga untuk membantu kami mengendalikan, menyediakan, memperbaiki, memahami, menyesuaikan dan menyokong perkhidmatan kami. Apabila kami berkongsi maklumat dengan penyedia pihak ketiga, kami memerlukan mereka menggunakan maklumat anda mengikut arahan dan terma kami atau dengan kebenaran nyata daripada anda.

Kami Tidak Berkongsi

  • Dengan syarikat pemasaran produk untuk aktiviti jualan dan promosi.
  • Dengan mana-mana majikan pihak ketiga untuk penilaian dan penilaian karakter melainkan jika dibenarkan oleh anda.
  • Dengan mana-mana pihak berkuasa berkanun melainkan yang diperlukan secara jelas oleh undang-undang yang mentadbir

Memaut Dengan Tapak Pihak Ketiga

  • Laman web Joomla mungkin mengandungi pautan ke dan dari laman web lain.  Jika anda mengikuti pautan ke mana-mana laman web ini, Sila ambil perhatian bahawa laman web ini mempunyai dasar privasi mereka sendiri dan mereka akan menjadi pengawal data maklumat peribadi anda. Projek Joomla tidak menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk polisi ini dan anda perlu menyemak dasar ini sebelum anda mengemukakan sebarang maklumat peribadi kepada laman web ini.
  • Di samping itu, jika anda dipautkan ke laman web Joomla dari laman pihak ketiga, projek Joomla tidak boleh bertanggungjawab untuk dasar privasi dan amalan pemilik atau pengendali laman pihak ketiga tersebut dan mengesyorkan bahawa anda menyemak dasar laman pihak ketiga itu dan Hubungi pemilik atau pengendali jika anda mempunyai sebarang kemusykilan atau soalan.

Lain - Lain

Perubahan kawalan, dan pemindahan

Semua hak dan kewajipan kami di bawah dasar privasi kami adalah bebas untuk diserahhakkan oleh kami kepada mana-mana ahli gabungan kami, sekiranya berlaku penggabungan, pemerolehan, penyusunan semula, atau penjualan aset, atau melalui kuatkuasa undang-undang atau sebaliknya. Dalam keadaan sedemikian, kami boleh memindahkan maklumat anda kepada mana-mana ahli gabungan kami, entiti pengganti atau pemilik baharu.

Perundangan dan perlindungan

Kami boleh mengumpul, menggunakan, memelihara, dan berkongsi maklumat anda jika kami, dengan niat baik, mempercayai bahawa ia adalah munasabah diperlukan untuk: (a) bertindak balas menurut perundangan atau peraturan yang terpakai, kepada proses perundangan, atau kepada permintaan Kerajaan; (b) menguatkuasakan terma kami dan apa-apa terma dan dasar lain yang berkaitan, termasuk untuk siasatan pelanggaran yang mungkin berlaku; (c) mengesan, menyiasat, mencegah dan menangani penipuan dan aktiviti haram, keselamatan atau isu teknikal yang lain; atau (d) melindungi hak, harta, dan Keselamatan pengguna kami, e-MAS, atau yang lain.

Kemas kini dasar kami

Kami boleh meminda atau mengemas kini dasar privasi ini apabila keadaan itu menjamin pindaan/kemaskini sedemikian. Notis akan dikeluarkan mengenai kemas kini tersebut kepada pengguna berdaftar yang kami anggap sesuai. Penggunaan berterusan perkhidmatan kami, berikutan pengetahuan pindaan ini, mengesahkan penerimaan anda terhadap dasar privasi kami, sebagaimana yang dipinda. Jika anda tidak bersetuju dengan dasar privasi kami, seperti yang dipinda, anda mesti berhenti menggunakan perkhidmatan kami. Sila pastikan anda menyemak dasar privasi kami dari semasa ke semasa.

Hubungan Dengan kami

Sekiranya terdapat sebarang soalan yang berkaitan dengan dasar privasi kami, sila hubungi kami dengan menggunakan borang kenalan atau melalui alamat e-mel kami emas.support@crm.emastpa.com.my

Panel Klinik Kami Memaparkan Logo Ini >>>>

Image

Alamat

Aras 2 MMA Building
124 Jalan Pahang
53000 Kuala Lumpur
Malaysia

Talian Hubungan

Telefon: +603 4041 3627
Faks:   +603 4041 8627
Whatsapp: +6018 788 3627

Undang-Undang Laman

Sokongan

Memerlukan Bantuan
Hubung Kami